Stages

Opleiding

Niveau

Assistent dienstverlening en zorg

1

Begeleider specifieke doelgroepen

3

Helpende Zorg en Welzijn

2

Medewerker (financiële) administratie

2

Medewerker secreteriaat en receptie

2

Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen

4

Sociaal-cultureel Werker

4

Sociaal-maatschappelijke dienstverlener

4

Maatschappelijke stages

1e, 2e, 3e, 4e klas middelbare school

Geïnteresseerd?

Stuur dan een mail naar: yassineabarkane@stagehuisschilderswijk.nl

"Ik vond het een zeer leuke stageplek, omdat ik precies heb gedaan naar wat ik zocht en alleen te maken had met jongeren. Ik mocht zelf een activiteit organiseren voor de jongeren die hier bij het Stagehuis Schilderswijk komen." - Oualid (stagiair

ROC Mondriaan - Financiele administratie)

STAGES


Wil je als jongere een succesvolle toekomst hebben, dan zal je een opleiding moeten afronden.  Met een diploma op zak zijn jongeren beter in staat voor zichzelf te zorgen en hun leven vorm te geven. Verleidingen als criminaliteit, radicalisering, schulden, verslaving en isolering staan een dergelijke toekomst in de weg. Het Stagehuis onderkent het belang van de stageperiode en levert vanuit haar werkwijze een bijdrage aan de toekomst van deze jonge (vaak kwetsbare) mensen.


De stage is een belangrijke stap in het ontwikkelen van maatschappelijk bewustzijn, ontwikkelen van (sociale) vaardigheden, opbouwen van een netwerk en opdoen van werkervaring. De stageperiode is een essentieel onderdeel van een opleiding. Met stage-opdrachten in de wijk, voor en met (vrijwillige) bewoners, voldoen de scholieren en studenten niet alleen aan hun studieverplichting, maar dragen jongeren bij aan de wijk, doen een positieve leerervaring op en oriënteren zij zich op hun toekomst. Door de open houding in het Stagehuis kunnen jongeren zich uiten, voelen ze zich gehoord en is er ruimte om hun eigen kracht te ontwikkelen.


Stagebegeleiding

Stagehuis Schilderswijk weet wat het belang is van bij een goede stageplek; een interessante opdracht en goede begeleiding. Dan leert de student het meest. Door stagiaires te

activeren, motiveren, ondersteunen en stimuleren bij het vervullen van hun stage-opdracht, kunnen stagiairs hun opleiding afronden en krijgt de wijk activiteiten naar hun (actuele) behoefte. Er is een win-win situatie.

 

Andere onderdelen waar de stagebegeleider met de stagiairs mee bezig gaat zijn: 

  • Het ontdekken van interesses en talenten van de stagiairs
  • Het ontwikkelen van de talenten van de stagiairs
  • Het vergroten van het sociale en professionele netwerk van de stagiairs
  • Het ontwikkelen van de (sociale) vaardigheden van de stagiairs
  • Het vergroten van het maatschappelijke bewustzijn van de stagiairs
  • Een positieve leeromgeving bieden met veel ruimte voor eigen initiatief en inbreng

 

Om de stagiairs een interessante leeromgeving te bieden, hun maatschappelijk bewustzijn te vergroten en netwerk te verbreden werkt het Stagehuis samen met vele partijen in de wijk.


Zoek je een stageplek?

Als Stagehuis Schilderswijk vinden wij het belangrijk dat je horizon wordt verbreed. Tijdens jouw stage krijg je niet aleen taken die vanzelfsprekend zijn. Door verschillende activiteiten en bijeenkomsten zorgen wij ervoor dat je je buiten je comfortzone gaat begeven. Je gaat nieuwe mensen leren kennen en bouwt een netwerk op. Door trainingen, ervaringen en expertise van de organisatie ontwikkel je heel snel in een korte tijd.


Het Stagehuis Schilderswijk is een erkend leerbedrijf  voor de volgende opleidingen: