Home

Stagehuis Schilderswijk, huis van de buurt!

Stagehuis Schilderswijk is in 2008 gestart door Nol Breebaart en Willem Giezeman. Beide heren hadden een lange carrière achter zich gelaten en wilden vanuit een pand aan de Teniersstraat ruimte geven aan de wijkbewoners van de Schilderswijk om voor hun eigen wijk activiteiten te organiseren. Sindsdien vormt het Stagehuis een schakel tussen het stadsbestuur en de wijkbewoners. 

 

Het Stagehuis is het een burgerinitiatief puur sang. Vrijwilligers en stagiaires op MBO, HBO en universitair niveau van verschillende studierichtingen voeren samen de activiteiten uit. De stagiaires doen hiermee werkervaring op en kunnen zo hun opleiding afmaken. Bovendien krijgen zij de gelegenheid om breder te kijken dan hun eigen studierichting.


Waar mensen samen komen ontstaan bijzondere ontmoetingen. Het Stagehuis is een betekenisvolle plek voor dergelijke ontmoetingen en draagt bij aan  de empowerment van bewoners en stagiairs, verbinding en participatie in de wijk, en de veiligheid en leefbaarheid rondom het Teniersplantsoen. Het Stagehuis biedt bovendien ruimte om te experimenteren en te innoveren. Daarmee kan ingespeeld worden op de actuele behoeften van bewoners en aansluiten bij de leefwereld van de wijk. Onder 'projecten' is informatie te vinden over de meest recente projecten vanuit het Stagehuis.


Yassine Abarkane is de laatste twee jaar verantwoordelijk voor de coördinatie, stagebegeleiding en uitvoering van de activiteiten in het Stagehuis. Bovendien zijn enkele oud stagiaires en een groep vrijwilligers blijvend verbonden aan het Stagehuis.


Het Stagehuis is gelieerd aan STEK, voor Stad en Kerk. STEK ondersteunt het Stagehuis met fondsenwerving en verzorgt de financiële administratie. Het Stagehuis opereert als zelfstandig burgerinitiatief binnen STEK. Klik hier voor meer informatie over STEK.