De Buurtbroeders

Oudjaarsdag Teniersplantsoen, 2018

Tegenover hun inzet kunnen de Buurtbroeders op de vrijdagavonden zaalvoetballen in sporthal de Houtzagerij.

Voorbespreking algemene preventieronde.

Hoog bezoek van de koning aan de Schilderswijk, in gezelschap met de Buurtbroeders, 2016.

De Buurtbroeders

De Buurtbroeders is een groep jongeren die voornamelijk rondom het
Teniersplantsoen woont. Het motto van het project is “goed voorbeeld doet
goed volgen”. We kunnen met trots zeggen dat deze peer-to-peer methode
al enkele jaren succesvol is door bijvoorbeeld deelname aan projecten als
Wij(k) met gemeente en politie, de Culturele Wasstraat van de politie,
sporttoernooien, Iftar en natuurlijk het preventieteam die op het plein en
omliggende straten de rust bewaard tijdens evenementen (zoals Oud&Nieuw)
of onrustige situaties (voetbalkwalificaties en demonstraties).


In het voorjaar van 2017 kwam een nieuwe lichting jongeren in beeld. Deze
groep heeft gezien wat de oudere jongeren/broers/neven hebben opgebouwd.
Een groep van ruim 18 jongeren tussen de 14 en 22 jaar wil gezien en gehoord
worden. Ze willen het stokje overnemen van de ‘oudere generatie’ en op een
positieve manier actief zijn in de wijk. Het totale (indirecte –
online/offline) bereik van de Buurtbroeders is naar schatting 80 tot 100 jongeren.


Samen ontwikkelen, samen verantwoordelijkheid nemen

Het leven is op deze leeftijd een stuk moeilijker. De jongeren komen in de
puberteit en zijn op zoek naar hun eigen identiteit en stellen zich vragen als:
wie ben ik? Wat is mijn positie in de samenleving? Heb ik evenveel kansen
als iedereen? Het zijn vragen die vaak gepaard gaan met conflicten of
hobbels in hun omgeving. Om dit soort vraagstukken te tackelen organiseert
het Stagehuis Schilderswijk verschillende activiteiten en bijeenkomsten.
Bijeenkomsten waarin jongeren getriggerd worden om hierover te praten
en opheldering te krijgen over bepaalde zaken.


De Buurtbroeders is een groep jongeren die heel kwetsbaar kan zijn. Het
ontbreken aan kennis en ervaring zorgt ervoor dat deze doelgroep makkelijk beïnvloedbaar is. Door deze jongens mee te laten doen en onderdeel te
maken van de activiteiten ontwikkelen ze zich verschillende vlakken . De
begeleiders zien de jongeren minstens twee keer per week, hierdoor wordt
het vertrouwen in elkaar groter. Er is goed contact tussen de jongeren en
begeleiders, op deze manier is het voor de begeleiders makkelijker problemen
te signaleren in bij conflicten in de wijk, schooluitval en werkloosheid.
De jongeren horen tot een doelgroep die vaak in een negatief daglicht wordt
gezet door zowel de media als door personen die deze doelgroep niet goed
kennen. Het afgelopen jaar hebben zij geprobeerd dit beeld te veranderen,
door eigen media te gebruiken, maar ook door zich opener op te stellen.