Toetstraining groep 7/8

Geïnteresseerd?


Wilt u uw kind inschrijven of meer informatie? Kom dan op maandag en dinsdag tussen 16:00 - 17:00 uur binnenlopen in het Stagehuis Schilderswijk. Meester krijn is dan aanwezig.

Toetstraining groep 7/8


Doe je je best op school? Maar lijkt het toch niet te lukken om het beste uit jezelf te halen. Meester Krijn en juf Marianne kunnen je misschien wel helpen om de lesstof van taal en rekenen beter te begrijpen. Zo leer je iedereen week iets bij en kan je bij de Cito-toets laten zien wat je kan!


Sinds enkele jaren biedt Stagehuis Schilderswijk toetstrainingen aan voor leerlingen van groep 7 en 8 in het basisonderwijs. Onze meester Krijn en juf Marianne leren de kinderen hoe zij bij een toetsmoment op school het beste uit zichzelf kunnen halen. Leesvaardigheid en begrijpend lezen zijn hierbij belangrijke onderdelen. De kinderen oefenen individueel en in groepsverband met teksten over actuele onderwerpen die hen interesseren en oude toetsen. De deelnemers aan de toetstraining ontwikkelen niet alleen hun vaardigheden, maar ook hun zelfvertrouwen. Ze leren hun eigen capaciteiten kennen en het beste hieruit te halen. Het resultaat is dat zij betere scores bij de toetsen op school halen, en passend(er) schooladvies VO krijgen. 


Momenteel zijn er 2 klassen van 15 kinderen die  de toetstraining volgen op maandag en dinsdag van 17:00 uur - 18.30 uur. Klik op de onderstaande knop voor een interessante t artikel in het NRC.