WIJ(K)!

WIJ(K)!


Jongeren en politie komen maandelijks drie uur samen om te eten en problemen in de wijk te bespreken. De sessies zijn interactief, creatief en innovatief! Jongeren die kruipen in de huid van de politie en andersom. Dit doet heel veel stof opwaaien, en zo ontstaan er goede ideeën en inbrengen. En dat heeft een positieve uitstraling op de wijk!


Tienmaal per jaar brengt organisator IDEA een groep jongeren en agenten uit de Schilderswijk en Transvaal bij elkaar om over de problemen in de buurt te praten en onderling begrip te kweken zodat de relaties verbeteren. Wrevel, irritaties, boosheid of angst worden weggenomen door er over te spreken en de verschillende kanten van het probleem of onderwerp in kaart te brengen. Want onrust ontstaat vaak uit onwetendheid. Zodra jongeren inzien waarom agenten op een bepaalde manier handelen, hebben ze opeens een heel ander beeld van de politie. En andersom.
Hierin komen jongeren en politie maandelijks informeel samen om hun problemen en kansen te bespreken en het vertrouwen in elkaar te laten groeien. Er wordt tijd genomen om naar elkaar te luisteren en elkaar te begrijpen, elkaar of de situatie opnieuw te kijken (met respect) en te beluisteren.
In deze positieve voedingsbodem krijgen zaadjes van vertrouwen een kans om stevig te wortelen, te kiemen en open te bloeien. Deze investeringen zijn hard nodig om elkaar te allen tijde, ook in weerbarstige en onvoorspelbare omstandigheden, met respect en onbevangen tegemoet te blijven treden.


Wij(K)! biedt daarnaast– over de grenzen van de wijk heen- ook uitwisseling van goede praktijken en onderlinge coaching tussen beroepsgroepen én doelgroepen.


WIJ(K) is een samenwerking tussen het Stagehuis Schilderswijk, IdeaNL, Politie Den Haag en gemeente Den Haag.